Projekt ENERJ

Sektor javnih stavb ima ogromen potencial za energetske prihranke. Vendar pa je bila v zadnjih letih stopnja energetskih sanacij v stavbnem sektorju zelo nizka in javne zgradbe niso izjema.

Dejavnosti projekta ENERJ so namenjene podpori lokalnim oblastem pri doseganju ciljev energetske učinkovitosti v občinskih stavbah, z izvedbo »skupnih ukrepov« in upravljanjem na več ravneh. Skupni ukrepi so oblikovani tako, da združujejo številne lokalne oblasti pri uresničevanju njihovih ciljev pri energetskih sanacijah na centralizirani ravni, pri čemer optimizirajo sredstva in povečujejo učinkovitost.
ENERJ se osredotoča na pravne, tehnične in gospodarske pogoje za pripravo uspešnih skupnih ukrepov, ob tem pa želi dvigniti ozaveščenost glede njihove dodane vrednosti in predlagati postopke za poenostavitev odločanja, oblikovanja in izvajanja pilotnih ukrepov.

Project Enerj

Platforma webGIS

image2
web platform
Body

Spletna platforma ENERJ

Spletna platforma ENERJ je zasnovana s ciljem, da seznanja lokalne oblasti in podjetja o energetskih lastnostih stavb v javnem sektorju ter o sprejetih ukrepih za energetsko sanacijo, ki so jih potrdile lokalne oblasti, kot so npr. tisti, vključeni v občinske Akcijske načrte za trajnostno energijo (angl. Sustainable Energy Action Plans – SEAP).

Spletna platforma omogoča dostop do dveh baz podatkov:

  • baze podatkov o energetskih lastnostih javnih zgradb;
  • baze podatkov o ukrepih za energetsko sanacijo, ki so vključeni v SEAP dokumentih.
Subscribe to