Projekt ENERJ

Sektor javnih zgrada ima ogroman potencijal za uštedu energije. Međutim, u posljednjih nekoliko godina stopa obnove u građevinskom sektoru bila je preniska, a javne zgrade nisu iznimka.

Aktivnosti projekta ENERJ usmjerene su na pružanje potpore lokalnim samoupravama u postizanju ciljeva energetske učinkovitosti u vlastitom općinskom fondu zgrada kroz „zajedničke akcije“ u upravljanju na više razina. Ideja zajedničke akcije je da više lokalnih vlasti udruže snage za provedbu svojih ciljeva energetske obnove na centraliziranoj razini, optimizirajući time resurse i potičući učinkovitost..

Projekt ENERJ usredotočuje se na pravne, tehničke i ekonomske uvjete za uspješnu provedbu zajedničkih akcija a to čini podizanjem svijesti o njihovoj dodanoj vrijednosti i predlaganjem postupaka za pojednostavljivanje donošenja odluka, osmišljavanje te provedbu pilot aktivnosti.

Project Enerj

WebGIS platforma

image2
web platform
Body

WebGIS platforma

Web platforma ENERJ-a osmišljena je kako bi pomogla informirati lokalne samouprave i tvrtke o energetskim karakteristikama lokalnih javnih zgrada i aktivnostima koje su se lokalne samouprave obvezale poduzeti, kao što su one uključene u njihove Akcijske planove za održivu energiju (SEAP).

Web platforma omogućuje pristup dvjema bazama podataka:

  • baza podataka o energetskim karakteristikama javnih zgrada;
  • baza podataka o aktivnostima energetske obnove sadržanima u SEAP-ovima
Subscribe to